Hufvudstadens årsredovisning 2020

ÅR2020_LN.png

Hufvudstadens årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till de aktieägare som begärt det.

Stockholm den 4 mars 2021
 

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2021 kl. 08:45 CET.

Hufvudstaden Årsredovisning 2020
Pressmeddelande Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 Webbversion