Hufvudstadens årsredovisning 2019

some_puffar_LN.jpg

Hufvudstadens årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 27 februari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 09:00 CET.
 

Hufvudstaden Årsredovisning 2019.pdf
Pressmeddelande Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2019 Webbversion