Hufvudstadens årsredovisning 2017

Hufvudstadens årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.Stockholm den 1 mars 2018HUFVUDSTADEN AB (publ)För...

Hufvudstadens årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 1 mars 2018


HUFVUDSTADEN AB (publ)

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 09:00 CET.

Hufvudstaden Årsredovisning 2017.pdf

Läs webbversion