Hufvudstadens årsredovisning 2016

Hufvudstadens årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Hufvudstadens årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 2 mars 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Länk: Årsredovisning 2016 nätpublikation

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.


Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 09:00 CET.

Hufvudstaden Årsredovisning 2016

Läs webbversion