Hufvudstadens årsredovisning 2015

Hufvudstadens årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Hufvudstadens årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 25 februari 2016
 

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Länk: Årsredovisning 2015 nätpublikation
 

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, tillförordnad chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden Årsredovisning 2015

Läs webbversion