Hufvudstadens årsredovisning 2014

Hufvudstadens årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt...

Hufvudstadens årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 3 mars 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Länk: Årsredovisning 2014 nätpublikation

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden Årsredovisning 2014

Läs webbversion