Hufvudstadens årsredovisning 2013

Hufvudstadens årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt...

Hufvudstadens årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 27 februari 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Länk: Årsredovisning 2013 nätpublikation
 

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden Årsredovisning 2013