Hufvudstadens årsredovisning 2011

Hufvudstadens årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt...

Hufvudstadens årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

 

Stockholm den 23 februari 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Länk: Årsredovisning 2011 nätpublikation

 

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens Årsredovisning 2011