Hufvudstadens årsredovisning 2010

Hufvudstadens årsredovisning 2010 finns nu att läsa på hemsidan www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation nedan. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta. Årsredovisning...

Hufvudstadens årsredovisning 2010 finns nu att läsa på hemsidan www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation nedan. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

 Årsredovisning 2010 nätpublikation

 Stockholm den 2 mars 2011

 HUFVUDSTADEN AB (publ)


 Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsredovisning 2010