Hufvudstadens årsredovisning 2009

Hufvudstadens årsredovisning 2009 finns nu att läsa på hemsidan www.hufvudstaden.se. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta från den 9 mars.Stockholm den 2 mars...

Hufvudstadens årsredovisning 2009 finns nu att läsa på hemsidan www.hufvudstaden.se. Tryckt version kommer att distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta från den 9 mars. Stockholm den 2 mars 2010 HUFVUDSTADEN AB (publ) Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För ytterligare information, kontakta Magnus jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00

Hufvudstadens årsredovisning 2009