Hufvudstadens årsredovisning 2008 finns nu på hemsidan www.hufvudstaden.se

Hufvudstadens årsredovisning 2008 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt version kommer att distribueras till aktieägarna från den 5 mars.Stockholm den 3 mars 2009HUFVUDSTADEN AB (publ)Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att...

Hufvudstadens årsredovisning 2008 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt version kommer att distribueras till aktieägarna från den 5 mars.


Stockholm den 3 mars 2009

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Årsredovisning 2008