Delårsrapport januari - september 2007

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 264 mnkr (785), motsvarande 6,13 kronor per aktie (3,81). • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 14 procent till 627 mnkr (551). Det förbättrade resultatet förklaras av högre hyror, minskade...

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 264 mnkr (785), motsvarande 6,13 kronor per aktie (3,81).

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 14 procent till 627 mnkr (551). Det förbättrade resultatet förklaras av högre hyror, minskade vakanser och lägre underhållskostnader.

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 935 mnkr (849), en ökning med 10 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,6 procent (6,5 vid årsskiftet).


Stockholm den 1 november 2007

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör
Bilaga: Delårsrapport januari - september 2007Detta är kurspåverkande information som rapporterats till Finansinspektionen.Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari - september 2007