Energianvändningen halverad i Kåkenhusen

Den nya geoenergianläggningen är en av många anledningar till att Kåkenhusen certifierats i BREEAM In-Use med betyg Very Good. ”Det är verkligen inte alla fastigheter byggda på 1920-och 30-talen som tilldelas så bra betyg”, säger Hufvudstadens hållbarhetskoordinator Johanna Pettersson.

Under de senaste åren har det pågått en rad hållbara projekt i fastigheten Kåkenhusen i korsningen Kungsgatan Norrlandsgatan i Stockholm.

En ny geoenergianläggning har installerats och taket har försetts med solceller. Nu har fastigheten tilldelats certifieringen BREEAM In-Use med betyg very good.

– Vi har egentligen inte gjort några stora insatser för att få just certifieringen på plats. Det här är helt enkelt ett kvitto på att vi ständigt har underhållit och utvecklat fastigheten så här bra, förklarar Johanna Pettersson.

Energianvändningen har minskat med 50–60 procent

Installationen av geoenergi under våren 2019 var ett unikt projekt på många sätt. (Läs mer om det här) Åtgärden har på bara ett år sänkt energianvändningen i fastigheten med 50–60 procent.

– Geoenergianläggningen och solcellerna är givetvis de stora projekten, men vi har också bytt hela energiförsörjningssystemet i fastigheten. Det första året med geoenergi har inneburit en halvering av energianvändningen. Det är häftigt att vi lyckats med det i en fastighet med den åldern. Solcellerna förväntas generera energi som motsvarar årsförbrukningen för tre-fyra normalvillor. Vi har också bytt ventilationsaggregat på Brunnsgatan för att säkerställa att vi fortsatt kan hålla god inomhusmiljö. Vårt hållbarhetsarbete i fastigheten pågår hela tiden, förklarar Johanna.

”Fastighetsskötseln är A och O”

Utöver de stora hållbarhetsinsatserna har fastighetsteknikerna på plats ett stort ansvar för att hålla fastigheten i trim. Den dagliga driften är viktig, att alla system fungerar som de ska. Belysningen, ventilation och inomhusklimat är viktiga aspekter, liksom sortering.

– Fastighetsskötseln är A och O. Vår driftsorganisation skruvar och rattar för att ständigt optimera husen och de gör det väldigt bra. Det är ett systematiskt arbete som vi inte får sluta med. I samband med certifieringen får vi också en åtgärdsplan med ytterligare förslag på förbättringar.

Att trenden i samhället går mot en större medvetenhet kring frågor som rör både social och miljömässig hållbarhet är tydlig även bland Hufvudstadens hyresgäster.

– Miljö- och klimatfrågor och sociala frågor så som arbetsmiljö blir allt viktigare för många av våra hyresgäster. Vi vill samarbeta med hyresgästerna och ha en pågående dialog för att tillsammans kunna bli ännu mer hållbara. Certifieringen är ett viktigt kvitto på att de sitter i en hållbar byggnad, avslutar Johanna.

Mer från Kunskap & inspiration

Bli en vinnare på sopsortering

Hållbarhet genomsyrar hela Hufvudstadens verksamhet. Som ett led i detta har vi investerat i välordnade soprum i våra fastigheter för att underlätt...

Nyckelfärdigt kontor efter Outpoints behov

Outpoint ville från början forma sitt eget kontor. Men när ägarna med Anna-Carin Telin och Agneta Jacobsson i spetsen fick en visning av ett...

Hemma hos Mindset Group

Solljuset speglar sig i fasaden på fastigheten Achilles. Här i lokalerna vid Slussplan 9 i Stockholm träffar vi träffar Martin Nilsson, COO på...