Frågor och svar kring Coronaviruset

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från er hyresgäster.

Vi får just nu många frågor med koppling till coronavirusets spridning och de effekter det har på företag och samhälle. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att kontakta kundservice eller din vanliga kontaktperson.

 

Vad gör Hufvudstaden för att förhindra möjlig smittspridning av Coronavirus i de fastigheter vi hyr lokaler?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och informerar alla våra egna medarbetare om vikten att vara uppmärksam på sjukdomssymptom som hosta, feber och andningssvårigheter och att stanna hemma vid minsta symptom.

Vi har också infört extra städning i fastigheternas allmänna utrymmen, bland annat på; handledare, dörrhandtag, hissknappar och andra platser som människor berör extra mycket.  

 

Vad kan jag själv göra för att hindra smittspridning på vårt kontor/arbetsplats?

Folkhälsomyndighetens råd bör guida oss alla i hur vi ska agera.

  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Undvik resor.
  • Om du behöver arbeta från ditt kontor/din normala arbetsplats var uppmärksam på om du får symptom och stanna hemma vid sjukdom.
  • Håll avstånd mellan kollegorna, 1 till 2 meter rekommenderas.
  • Håll god handhygien.
  • Inför extra städning av ytor som ofta berörs av personer.

 

Har Hufvudstaden samma bemanning och service som ni brukar?

Ja, vi har samma service som vi brukar. Vi har dock förändrat våra scheman för våra fastighetstekniker där de nu arbetar i två olika team som aldrig är på kontoret samtidigt. Därmed minskar vi risken för att alla skulle bli smittade samtidigt.

 

Om vi väljer att stänga vårt kontor eller ha väldigt låg bemanning under en period, kan ni garantera säkerheten för våra lokaler?

Vi har infört extra ronderingar i våra fastigheter för att ha utökad koll när det är färre personer som vistas här.

 

Finns det något vi ska tänka på när våra lokaler står i princip tomma nu?

Ja, det är mycket bra att ni tittar till er lokal med jämna mellanrum. Se till att spola i kranarna, att markiserna är indragna och att posten töms.

 

Vad händer om vi får ett konstaterat fall av Corona på vår arbetsplats? Behöver vi kontakta någon hos er? Hur gör vi med extra städning/sanering?

Om ni får ett konstaterat fall rekommenderar vi att ni först kontaktar Folkhälsomyndigheten för råd kring hur ni ska agera. De som arbetar med smittskydd kommer att göra en bedömning gällande vilken risk ni har för smittspridning och ge råd om karantän och eventuell sanering.

Vi är mycket tacksamma för om ni meddelar oss vid ett konstaterat fall då vi kommer genomföra en extra städning av de allmänna utrymmena.

När det gäller städning/sanering i era lokaler behöver ni beställa det själva.

 

Behöver vi stänga vårt kontor om vi har ett konstaterat fall av Corona hos oss?

Det är inte vi som avgör hur ni ska agera om ni har haft någon med konstaterad Corona på ert kontor. Ta råd från myndigheter och experter på smittskydd om hur ni ska agera.

 

Överväger ni på Hufvudstaden att stänga era egna kontor?

Vi följer myndigheternas rekommendationer och i dagsläget gäller att alla våra medarbetare som har möjlighet jobbar hemifrån. Några kollegor har jobb som kräver att det är på plats och därför håller vi kontoret fortsatt öppet. På så sätt upprätthåller vi också vår service till våra hyresgäster. 

(I Göteborg kan vi just nu bara ta emot föranmälda besök på kontoret, men via telefon finns vi alltid tillgängliga.)

 

Vad har ni för regler för er egen personal när de kommer för att träffa oss under denna period?

Vi har uppmanat alla att undvika fysiska möten som inte är absolut nödvändiga just nu. Vi försöker i möjligaste mån boka om till digitala möten/telefonmöten. De kollegor som besöker er uppmanas också till att hålla avstånd till alla de möter för att minska risken för eventuell smitta.

 

Kan Coronaviruset spridas via ventilationssystem?

Coronaviruset är inte en luftburen smitta, det innebär att viruset inte smittar via exempelvis ventilationen, eller att viruspartiklar kan dröja sig kvar i luften.

Detta aktuella Coronavirus smittar genom så kallad droppsmitta, det vill säga vid hostningar eller nysningar. Det är också en kontaktsmitta vilket betyder att en sjuk person som har virus på sina händer kan sprida smittan vidare vid handskakningar eller om personen tar på ytor som sedan vidrörs av andra. Risken blir då att personen som fått viruspartiklar på sina händer, sedan rör sitt ansikte där viruset kan komma in i kroppen via ögon, näsa och mun. (Det är inte klarlagt hur länge virus kan överleva på en fast yta som exempelvis ett tangentbord).