Frågor och svar om covid-19

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från er hyresgäster.

Vad gör ni på Hufvudstaden för att minska smittspridningen?

Vi har infört extra städrutiner i allmänna utrymmen. Vi uppmuntrar våra medarbetare och hyresgäster till att hålla avstånd genom markeringar i våra fastigheter, bland annat vid hissarna. På denna sida kan du läsa mer om hur vi på Hufvudstaden arbetar för att minska smittspridningen. 

Hur säkerställer ni säkra visningar av era lokaler?

Våra hyresgästers och medarbetares hälsa och trygghet är viktig för oss. Vi begränsar antalet personer på våra visningar, undviker kroppskontakt och håller rekommenderat avstånd. Har man symptom på smitta bör man boka om tid för visning. 

Vi arbetar också för att erbjuda fler digitala visningar. 

Har Hufvudstaden samma bemanning och service som ni brukar?

Ja, vi har samma service som vi brukar.

Vad gör vi om vi får ett konstaterat fall av corona på vår arbetsplats? 

Om ni får ett konstaterat fall rekommenderar vi att ni först kontaktar Folkhälsomyndigheten för råd kring hur ni ska agera gällande karantän och eventuell sanering. När det gäller städning/sanering i era lokaler behöver ni beställa det själva.

Vi är mycket tacksamma för om ni meddelar oss på Hufvudstaden vid ett konstaterat fall av covid-19. Då ser vi till att genomföra en extra städning av de allmänna utrymmena. Kontakta kundservice eller din vanliga kontaktperson.

Finns det en risk att viruset sprids via ventilationssystemet?

Det finns just nu inga vetenskapliga belägg för att kontorsfastigheters ventilationssystem skulle medföra någon ökad risk för smittspridning om de sköts enligt gällande myndighetskrav.

Folkhälsomyndigheten avråder dock från användning av portabla fläktar och luftkonditioneringsaggregat i rum där flera personer vistas samtidigt. Coronaviruset är i första hand en droppsmitta som gör att viruset följer med ut när en smittad person hostar och nyser. Därför finns det en risk att viruspartiklarna transporteras längre om en fläkt står nära personer som vistas i lokalen.

Vår driftsorganisation håller sig löpande uppdaterade om de senaste råden gällande ventilation kopplat till coronaviruset och kommer att göra anpassningar vid behov.

Vad kan jag som hyresgäst göra för att hindra smittspridning på vårt kontor/arbetsplats?

Du kan hindra smittspridning genom att anpassa och möblera om arbetsplatsen för ökad distans och minskad närkontakt. Uppmuntra medarbetarna till att jobba hemifrån och undvika kollektivtrafik vid rusningstid. Frekvent handtvättning, användning av handsprit och att medarbetarna håller sig till sin egen kontorsutrustning är också grundläggande råd. 

Hur arbetar Hufvudstaden egna medarbetare under coronapandemin?

Vi uppmuntrar våra medarbetare att i den mån det går arbeta hemifrån. För de som behöver vara på kontoret har vi upprättat scheman för att minska trängsel. 

Alla våra medarbetare får information om hur man minskar smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens råd  vid symptom och smitta.

Var hittar jag myndigheternas coronainformation?

Här finns Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19. 

Coronatips och råd för att minska smittspridningen hittas på MSBs webbplats.