Covid-19-tips för hyresgäster

Det är vårt gemensamma ansvar att stoppa smittspridningen på kontor och arbetsplatser. Så här kan du som hyresgäst öka tryggheten på arbetsplatsen och minska risken för spridning av Covid-19.

Anpassa kontoret för ökad trygghet

Anpassa arbetsplatsen så att personalen inte riskerar att utsättas för smitta. Möblera om bland kontorsplatser, loungeområden och i matsalar för att skapa större avstånd. Markera med klisterlappar de bord och stolar som inte bör användas.

Inför extra städning av ytor som ofta berörs av personer. Se till att handsprit finns tillgängligt i reception och mötesrum samt bland arbetsplatserna.

Undvik användning av portabla fläktar och luftkonditioneringsaggregat i rum där flera personer vistas samtidigt.

Skapa en flexibel arbetsmiljö

Underlätta för medarbetarna att kunna arbeta hemifrån i den mån det går. Anpassa arbetstiden så att det blir möjligt att undvika resor i rusningstrafik. Uppmuntra medarbetarna till att variera lunchtiden för att undvika trängsel.

De möten som går bör genomföras virtuellt. Tipsa era medarbetare om varierande typer av möten, exempelvis promenadmöten utomhus.

Uppmuntra till personligt ansvar

Uppmuntra medarbetarna att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten, samt använda handsprit. Sprid Folkhälsomyndighetens råd om hur man tvättar händerna på korrekt sätt.

Arbetar ni i en aktivitetsbaserad miljö behöver medarbetarna i den utsträckning det går använda egen utrustning som mus och tangentbord. Alternativt att utrustningen saneras mellan användning.

Den som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Innan man kan gå tillbaka till jobbet igen ska man känna sig tydligt bättre och ha varit feberfri i minst två av dessa sju dagar.

Följ alltid Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19. 

Du kan också hitta mer coronatips och råd för att minska smittspridningen på MSBs webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter kring hur vi tillsammans kan minska smittspridningen. Kontakta kundservice eller din vanliga kontaktperson.

Frågor och svar om covid-19

På denna sida har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från er hyresgäster om covid-19.