Hufvudstaden intar en topplacering i GRESB:s internationella hållbarhetsranking

Hufvudstaden tar i år hem förstaplaceringen inom kategorin ”Kontor och handel” i Europa, och utses därmed till ”Sector Leader”. Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) utvärderar årligen fastighetsbolagens hållbarhetsarbete och i år fick Hufvudstaden 88 poäng av 100 där medelvärdet var 70.

- Placeringen är ett tydligt erkännande av det systematiska hållbarhetsarbetet vi gör inom bolaget. För oss är GRESB-mätningen en bra benchmark och när vi jämför oss med fastighetsbolag i andra kategorier finns flera med högre poäng vilket sporrar oss i vår fortsatta utveckling, säger Karl-Johan Wall, hållbarhetschef, Hufvudstaden.

GRESB är ett index som används av investerare för att för att utveckla och förbättra sitt fastighetsbestånd utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt att bedöma risker i fastighetsinvesteringar. Rankingen utgår från vad investerare och branschen anser är de viktigaste hållbarhetsfrågorna. I år rapporterade fler än 1 200 av världens fastighetsbolag sitt hållbarhetsarbete inom ramen för GRESB.

- Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor från våra investerare, ägare och hyresgäster. När vi nu utvecklar våra fastigheter säkerställer vi att de håller för framtidens krav på hållbarhet, vilket också skapar värde för våra kunder, säger Karl-Johan Wall, hållbarhetschef, Hufvudstaden.

Stockholm den 25 november 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

Frågor besvaras av:

Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef, och Johanna Pettersson, Hållbarhetskoordinator på
telefon 08-762 90 00.

Release