Avnotering av Hufvudstadens C-aktier

Som tidigare meddelats har Hufvudstaden, på begäran av Nasdaq Stockholm, ansökt om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan samt beslutat att Hufvudstadens C-aktier avnoteras med omedelbar verkan. C-aktierna är handelsstoppade sedan den 17 januari 2020.

Innehavare av Hufvudstadens C-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av C-aktier till A-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. För ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas hänvisas till Hufvudstadens hemsida hufvudstaden.se/omvandling. De innehav av C-aktier som inte omvandlas till A-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.


Stockholm den 30 januari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Avnotering av Hufvudstadens C-aktier