John Lethenström ny Chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden

John Lethenström utses till ny Chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden AB och kommer att ingå i koncernledningen. I och med Johns tillträde den 14 augusti 2017 utökas koncernledningen med en person.John är civilingenjör från KTH i Stockholm och har...

John Lethenström utses till ny Chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden AB och kommer att ingå i koncernledningen. I och med Johns tillträde den 14 augusti 2017 utökas koncernledningen med en person.

John är civilingenjör från KTH i Stockholm och har en lång och gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom bygg- och anläggningssektorn i Sverige.

John kommer närmast från tjänsten som vVD för Betongindustri AB. Dessförinnan har han under många år haft flera olika roller inom Skanska Sverige AB, bland annat som Projektchef och Teknikchef.

"Det är med stor glädje vi hälsar John Lethenström välkommen till Hufvudstaden i befattningen som Chef Fastighetsutveckling. Johns breda kompetens inom både projektverksamhet och ledarskap kommer ytterligare stärka våra möjligheter till ökade satsningar på utvecklingsprojekt" säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.

Stockholm den 30 maj 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, VD, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande John Lethenström ny Chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden.pdf