Magnus Jacobson slutar på Hufvudstaden

Magnus Jacobson, Chef Ekonomi och Finans och medlem av koncernledningen i Hufvudstaden AB sedan 2002, kommer att lämna företaget för att påbörja en tjänst som Ekonomi- och Finansdirektör hos Norrporten. Magnus Jacobson har sex månaders uppsägningstid...

Magnus Jacobson, Chef Ekonomi och Finans och medlem av koncernledningen i Hufvudstaden AB sedan 2002, kommer att lämna företaget för att påbörja en tjänst som Ekonomi- och Finansdirektör hos Norrporten. Magnus Jacobson har sex månaders uppsägningstid och processen att rekrytera en efterträdare har inletts.

”Magnus Jacobson har under många år bidragit till Hufvudstadens fina utveckling och jag önskar honom lycka till framöver", säger VD Ivo Stopner.

Stockholm den 9 juni 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2015 kl. 10.20.

Pressmeddelande Magnus Jacobson slutar på Hufvudstaden