Ingvor Sundbom ny CFO på Hufvudstaden

Ingvor Sundbom utses till ny CFO i Hufvudstaden AB med ansvar för bolagets ekonomi- och finansfrågor. Ingvor kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning. Datum för tillträde är ännu inte fastställt.Ingvor är civilekonom och har en lång och gedigen...

Ingvor Sundbom utses till ny CFO i Hufvudstaden AB med ansvar för bolagets ekonomi- och finansfrågor. Ingvor kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning. Datum för tillträde är ännu inte fastställt.

Ingvor är civilekonom och har en lång och gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom både den svenska och den internationella finans- och fastighetsbranschen.

Ingvor kommer närmast från tjänsten som CFO hos det börsnoterade fastighetsbolaget Oscar Properties. Dessförinnan var hon under sju år CFO på Bonnier Fastigheter AB.

”Vi är väldigt glada över att Ingvor väljer att börja hos oss. Med sin breda och djupa fastighetskompetens kommer hon på ett värdefullt sätt bidra till att Hufvudstaden fortsätter att utvecklas mot uppsatta mål” säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.

Stockholm den 23 oktober 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl.08.45.

Pressmeddelande Ingvor Sundbom ny CFO på Hufvudstaden.pdf