Hundra år och fortfarande i topp med branschens nöjdaste kontorshyresgäster

Fastighetsbarometern är branschens Nöjd Kund-undersökning. Hufvudstaden har i likhet med föregående år placerat sig främst. I årets upplaga uppnådde Hufvudstaden ett resultat om 83 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var 75.

Fastighetsbarometern är branschens Nöjd Kund-undersökning. Hufvudstaden har i likhet med föregående år placerat sig främst. I årets upplaga uppnådde Hufvudstaden ett resultat om 83 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var 75. Hufvudstaden hade högst värde på läge, felanmälan, service, anpassning, lokal, inomhusklimat och image. Under de senaste 10 åren har Hufvudstaden placerat sig främst 6 gånger.

- Detta är ett resultat vi är stolta över och vi ser det som ett bevis på att vår ambition att vara ett kund- och serviceorienterat bolag uppskattas. Undersökningen är viktig för att vi ska kunna utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd som stödjer våra kunders verksamhet, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Kundbemötande och service är viktiga hörnstenar i bolagets affärsidé. Hufvudstaden arbetar ständigt med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet för att bidra till att göra våra kunder än mer framgångsrika i våra fastigheter.

- Topplaceringen är särskilt glädjande då vi i år fyller 100 år och har i stort sett samma affärsidé nu som 1915 – och den grundar sig på att sätta våra hyresgäster i centrum. Kvalitet och långsiktiga kundrelationer är några av våra viktigaste grundstenar, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Stockholm 21 oktober 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:
Louise Kihlberg, Marknadschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
Bo Wikare, vice VD, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00

Pressmeddelande NKI 2015.pdf