Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden

Styrelsen i Hufvudstaden AB har beslutat att fr.o.m. den 1 oktober 2014 utse Bo Wikare till vice VD. Bo Wikare har varit anställd i Hufvudstaden sedan 1994 och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som affärsområdeschef Stockholm...

Styrelsen i Hufvudstaden AB har beslutat att fr.o.m. den 1 oktober 2014 utse Bo Wikare till vice VD.

Bo Wikare har varit anställd i Hufvudstaden sedan 1994 och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som affärsområdeschef Stockholm Östra City. Bo Wikare ingår sedan 1997 i koncernledningen.

Hufvudstaden avser att i framtiden öka sina satsningar på affärsutveckling och kommersiella projekt, varvid Bo Wikare utöver sin roll som affärsområdeschef får ett utökat ansvar för koncernens affärsutveckling.

”Bo Wikares långa erfarenhet och breda kompetens inom fastighetsområdet är en värdefull tillgång för bolaget när vi nu avser att öka våra satsningar på affärsutveckling inom både kontors- och butikssegmentet i såväl Stockholm som Göteborg", säger VD Ivo Stopner.

Stockholm den 29 september 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden