Hufvudstadens andra emission under MTN-programmet

Hufvudstaden AB har genomfört en emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och obligationslånet har en löptid på sex år. Obligationslånet löper med en fast ränta om 3,35%.

Hufvudstaden AB har genomfört en emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.

Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och obligationslånet har en löptid på sex år. Obligationslånet löper med en fast ränta om 3,35%.

Obligationerna är ej säkerställda och utgör ett komplement till Hufvudstadens befintliga finansiering.

Prospekt och slutgiltiga villkor finns på Hufvudstadens hemsida.
 

Stockholm den 21 januari 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Länk: http://www.hufvudstaden.se/Finansiell-information/Finansiering/Laneprogram/

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2013.

Frågor besvaras av: Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande slutliga villkor obligations emission 130121.pdf