Kallelse

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl. 16.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.Läs hela kallelsen i bifogad fil.

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl. 16.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.
Läs hela kallelsen i bifogad fil. Samtliga tillgängliga handlingar finns under rubriken Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Kallelse årsstämma