Hufvudstadens klimatmål får grönt ljus

I rapporten Årets ambitionsindex av Hagainitiativet uppmärksammas Hufvudstaden som ett av 38 börsbolag med tydliga klimatmål om att halvera sina utsläpp till år 2030.

En stor del av Hufvudstadens miljöarbete består av att bli mer energieffektiva och minska utsläpp. Tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners utvecklar vi långsiktiga och hållbara lösningar för våra fastigheter och områden. Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar det arbetet vi gör.

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag som har mål att halvera sina utsläpp till 2030 i enlighet med 1,5-gradersmålet. Att Hufvudstaden är ett av 38 börsbolag som får grönt ljus i rapporten visar på att vi jobbar i rätt riktning.

Läs mer om Hufvudstaden hållbarhetsarbete här.