Hästhuvudet 13

I Hästhuvudet 13, det ikoniska adidas-huset i korsningen Kungsgatan/Sveavägen, uppdateras nu samtliga kontorslokaler.

I fastigheten Hästhuvudet 13 ryms kontorslokaler om 3200 kvm, fördelade över sex våningsplan. Under 2023 pågår ombyggnation och renovering av samtliga ytor hos kontoren på Sveavägen 21. Kontoren ska bli mer moderna och funktionella samtidigt som husets historiska karaktär behålls.

Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/24.

Om projektet

Kontoren kommer att vara helt tomställda inför renoveringen men butikerna i gatuplan har öppet som vanligt.

Vi har monterat en bygghiss på Apelbergsgatan som underlättar för våra in- och uttransporter av byggmaterial.

Under våren och sommaren 2023 kommer vi bland annat att öppna upp ett schakt genom fastigheten för att kunna installera en ny invändig hiss.

Fastighetens historia

Korsningen Sveavägen och Kungsgatan är en av Stockholms mest kända stadsbilder, med neonskyltar, det blå Konserthuset och de stora husen med konkava hörn. I det nordvästra hörnet av denna korsning byggdes två hus, i en tid av stark utveckling. Idag är de två husen sammanbyggda, omsorgsfullt restaurerade och uppdaterade och går under namnet Hästhuvudet 13.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Kartvy