Norrmalm 2:63

Kort om fastigheten

Namn: Norrmalm 2:63
Adress: Norrmalmstorg, Café Palmhuset
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Palmhuset mitt på torget

Mitt på torget står Palmhuset. Men istället för att vara fyllt av palmer, fyller fastigheten Norrmalm 2:63 sin funktion som restaurang och bar. Efter en genomgripande renovering 2012 lockar nu Vau De Ville de förbipasserande stockholmarna med franskt mathantverk och en generös uteservering.  

Norrmalmstorg har under lång tid varit en mötesplats i Stockholm. Från början var torget en handelsplats där skärgårdsbönder sålde sina varor. Efter att Berzelii park skapats i Nybrovikens ände blev torget istället en spårvägsknut. Fram till 1967 då spårvägsnätet lades ner passerade linje tio snett över torget, precis på den plats där Palmhuset står idag.  

Torget som knutpunkt

Det första Palmhuset byggdes på torget 1972 efter ritningar av arkitekten Gunnar Lené (1906-1981). Lené arbetade på Gatukontoret och fungerade bl.a. som huvudarkitekt för tunnelbanan. Det är han som ritat de karakteristiska nedgångarna vid S:t Eriksplans station och han är mannen bakom en stor del av den gröna linjens underjordiska stationer. Syftet med Palmhuset var dubbelt. Dels behövde tekniska installationer gömmas i en byggnad och dels önskades en mötesplats med en vinterträdgård på torget. Samtidigt byggdes också två paviljonger, en för Pressbyrån och en för SL, eftersom platsen blivit en livlig bussknutpunkt.

Upprustning av Norrmalmstorg

Efter ett par år hade Palmhuset ändrat innehåll och blivit mer av en restaurang. Detta blev allt tydligare efter att en fast uteservering byggts runt huset 1981. Tillsammans med de två övriga paviljongerna upptogs en allt större del av torget av bebyggelse. Efter att Hufvudstaden förvärvat byggnaden 1992 beslöts att torget skulle återfå sin tidigare karaktär och rensas från de allt mer vildvuxna kioskerna. Ungefär samtidigt återkom museispårvägen till torget.

Inspiration från Kina

Den dåvarande stadsarkitekten Per Kallstenius (f. 1944) ritade det Palmhuset som finns på Norrmalmstorg idag. Det stod färdigt 1993 i en kinesiserande stil inspirerad av asiatiska tehus. Samtidigt rustades hela torget upp och beläggningen som ritats av den legendariske stadsträdgårdsmästaren Holger Blom (1906-1996) återskapades tillsammans med kopior av de kandelabrar torget haft vid sekelskiftet. Kallstenius står också bakom upprustningen av Stureplan, Kungsgatan och har ritat Filmstaden vid Hötorget.      

En ny stadsdel

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Ett elegant torg

Norrmalmstorg är en av Stockholms elegantaste platser. Såväl vid förra sekelskiftet, som idag finns här en air av internationell storstad med exklusiva butiker och generösa uteserveringar. Med sitt sköna söderläge och enhetliga skala har torget, som ett av få i centrala Stockholm, behållit sin speciella känsla och charm genom åren. Det är ingen tillfällighet att det är Norrmalmstorg som är den dyraste tomten i den svenska versionen av sällskapsspelet Monopol. Med nytillskott som Nobis Hotel och Vau De Ville befäster Norrmalmstorg sin plats i skärningspunkten mellan det klassiska och det moderna.    

Om fastigheten

Fastigheten Norrmalm 2:63 byggdes av Hufvudstaden 1993.

Kommunikationer

Mycket goda kommunikationer. Absolut närhet till Östermalmstorgs och Hötorgets T-banestation samt diverse busslinjer.

Närområdet

Norrmalmstorg är en av Stockholms elegantaste platser. Såväl vid förra sekelskiftet, som idag finns här en air av internationell storstad med exklusiva butiker och generösa uteserveringar. Med sitt sköna söderläge och enhetliga skala har torget, som ett av få i centrala Stockholm, behållit sin speciella känsla och charm genom åren. Det är ingen tillfällighet att det är Norrmalmstorg som är den dyraste tomten i den svenska versionen av sällskapsspelet Monopol. Med nytillskott som Nobis Hotel och Vau De Ville befäster Norrmalmstorg sin plats i skärningspunkten mellan det klassiska och det moderna.

Service

Som hyresgäst hos Hufvudstaden får du en hög servicenivå som vi kan ge genom ett nära, engagerat och personligt samarbete. Vi har alltid gångavstånd till våra hyresgäster och tar emot felanmälan dygnet runt.

Övrig information

Fastigheten Norrmalm 2:63 byggdes av Hufvudstaden 1993 i samband med renoveringen av Norrmalmstorg. Arkitekten Per Kallstenius, som också varit stadsarkitekt, ritade fastigheten. Byggnaden huserar restaurangen Vau de Ville.