Projektledare inom Fastighetsutveckling

Har du drivit projekt inom bygg- och fastighet? Vill du arbeta med roliga utvecklingsprojekt i attraktiva fastigheter, mitt i centrala Stockholm, projekt som andas kvalitet och nytänkande?

Vill du jobba på fastighetsbolaget med de nöjdaste hyresgästerna? För fjärde året i rad har vi vunnit Fastighetsbarometerns årliga Nöjd Kund-undersökning bland storbolagen. Detta resultat uppnår vi tack vare alla våra engagerade medarbetare som arbetar i en kultur präglad av kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang. Vill du bli en av oss?

Hufvudstaden befinner sig i en spännande fas med stort fokus på utveckling. Vi söker nu en Projektledare till Fastighetsutveckling i Stockholm, en roll där du är med och utvecklar Hufvudstadens fastigheter.

Ansvarsområden

Du har ansvar för dina projekt genom hela värdekedjan, från kalkyl, upphandling, genomförande och avslut. Självklar har du mandat över tid, ekonomi, kvalité och hållbarhet i dina projekt. Projekten kommer att variera mellan om- och tillbyggnadsprojekt, lokalanpassningar samt större underhållsprojekt.

I dagsläget finns projekt av varierande karaktär i fastigheterna vid Biblioteksgatan, Kungsgatan samt NK. Utöver dessa planeras ett antal större utvecklingsprojekt i city. Arbetet spänner över ett brett område med många kontaktytor internt och externt. I tjänsten ingår även att driva vissa interna utvecklingsprojekt inom till exempel IOT, hållbarhet, processutveckling m.m.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:

  • Upprättande av kalkyler, tidplaner, beskrivningar etc. vid ombyggnationer
  • Upphandling av konsulter och entreprenörer
  • Projektering och byggledning
  • Ekonomisk uppföljning och rapportering
  • Att följa utvecklingen inom byggnadsteknik, arkitektur, installationer och produktion
  • Att initiera produktutveckling
  • Myndighetskontakter
  • Att säkerställa miljö, arbetsmiljö och kvalitet i projekten
  • Att samarbete med bolagets övriga avdelningar och affärsområden

Fastighetsutvecklingsgruppen består av 18 personer, varav sex är placerade i Göteborg. Du kommer att rapportera till vår Projektchef i Stockholm. Vi sitter i ljusa, luftiga lokaler i NK-huset. Inga längre arbetsresor ingår då projekten finns inom gångavstånd, centralt i city. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat minst 5 år i projekt inom bygg/fastighet. Du är utbildad byggnadsingenjör eller civilingenjör eller så har du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Du har erfarenhet från kommersiellt byggande och underhåll, är en skicklig förhandlare och van att handla upp konsulter och entreprenörer.

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du genom att skapa engagemang och delaktighet leder projekten för att nå gemensamma mål. Du är trygg i din roll, lyhörd och ser möjligheter i förändring. I och med de stora kontaktytorna internt och externt med olika kunder, samarbetspartners och övriga intressenter så krävs samverkan och god social kompetens. Vidare har du ett intresse att lösa problem, prioritera och fatta beslut.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett jobb med stor möjlighet till påverkan i en verksamhet med kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare. En positiv arbetsmiljö som präglas av prestigelöshet, god gemenskap, samarbete och en hel del skratt. Vårt kontor är beläget i NK-huset, Stockholm.

Hufvudstaden är ett av Sveriges mest specialiserade och koncentrerade fastighetsbolag med kontors- och butiksfastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. I beståndet ingår bland annat NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg samt profilfastigheten Norrmalmstorg 1 i Stockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 387 000 kvm uthyrbar yta med ett marknadsvärde på cirka 49 mdkr. Bolaget grundades 1915 och börsnoterades 1938. Koncernen hade vid årsskiftet drygt 150 anställda. Inom koncernen finns, förutom Hufvudstaden, varumärken som Nordiska Kompaniet, Bibliotekstan, Cecil Coworking, Femman, Fredstan, Birger Jarlspassagen och Parkaden. Utöver detta äger vi NK Retail med cirka 400 anställda som bedriver delar av detaljhandelsverksamheten i NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg. Läs mer om företaget på www.hufvudstaden.se.