Långsiktigt tänkande med hållbarhet i fokus

Hufvudstaden utvecklar för framtiden och ett långsiktigt hållbarhetsarbete genomsyrar organisationens vardagliga arbete och mål. Återbrukskonsulten Anton Franker menar att fastighetsbranschen går mot att bli mer hållbar och ger sin syn på hur branschen kan fortsätta i den positiva riktningen.

 

Allt fler hyresgäster har långsiktighet i åtanke när det kommer till materialval och kontorsrenoveringar. Under ett ombyggnadsprojekt i Hufvudstadens fastigheten Femman i Göteborg anlitades Anton Franker som äger företaget Reclaimd, som är verksamma inom återbruk i fastighetsbranschen. Han menar att branschen är på god väg mot ökad medvetenhet.

- Det händer väldigt mycket just nu. Jag jobbar med materialminimering och återbruk och det är något beställare och fastighetsägare börjar ställa krav på nu, precis som i Hufvudstadens fall. Det är en utveckling som går spikrakt uppåt, säger Anton.

Proaktivitet är nyckeln framåt

Trots framfarten finns en utmaning kring att lyckas få in bättre rutiner för hur materialflöden ska hanteras. Detta är något som kräver mer effektiva arbetsmetoder i alla led, från entreprenörer och leverantörer till fastighetsägare.

- Idag finns det någon form av återbrukskrav i nästan varje projekt som genomförs. I takt med att fler beställare prioriterar hållbarhetsfrågan sätts det också förväntningar på entreprenörer och projektörer att leva upp till de kraven.

Samtidigt behöver hållbarhetsfrågan bli en än mer central del av projekten.

- Det skulle behöva arbetas mer proaktivt med dessa frågor. Det är vanligt att hållbarhet hamnar vid sidan av projekten, men sätter man upp miljömässiga mål som följs upp gör det frågan viktigare.

Hufvudstadens projektledare Martin Landström menar att hållbarhet är viktigt för Hufvudstaden, som alltid har långsiktigt perspektiv i fokus vid om- och tillbyggnationer samt renoveringar.

- Vi har till exempel valt att sätta en standard för våra toaletter vid renoveringar åt nya hyresgäster. På så sätt undviker vi att badrummen byts ut varje gång vi får en ny hyresgäst, vilket sparar på miljön. Detsamma gäller installationer för kyla, värme och ventilation, säger Martin.

Gedigna materialval som håller över tid 

Hufvudstadens tänker långsiktigt vid renoveringar och ombyggnationer genom att välja gedigna och underhållsbara material som håller över tid, både teknisk och estetiskt. Anton menar att reparerbara material behöver få en större roll i branschen, eftersom de kan få en längre livslängd genom restaurering och underhåll. Underhållsfria material slängs istället när de slitits ut.

- Lägg gärna lite mer pengar på material som estetiskt och tekniskt håller över tid. Man river generellt sett inte ett marmorgolv, tillskillnad från en PVC-matta som slits ned snabbt. Välj också underhållsbara material. Ett träfönster går att måla om tillskillnad från ett aluminiumfönster, säger han.

Tullverkets gamla lokaler – ett lärorikt projekt

Vid en omfattande ombyggnation av lokalerna i Femman i Göteborg, som Tullverket suttit i över 40 år, tog Martin från Hufvudstaden hjälp av Anton. Innan projektets start gjordes en utredning grundad på en inventering av material för en optimal avfallshantering. Det blev ett lärorikt projekt för Hufvudstaden.

- Vi lärde oss mycket om hur material bäst tas om hand och var det tar vägen efter att vi sorterat det. På så sätt får vi kunskap om hur vi bör ta hand om specifika material framåt, vilket ger oss en medvetenhet kring materialval i nästa projekt. I första hand vill vi givetvis helst låta materialet sitta kvar. Går inte det försöker vi återbruka det istället, och om inte det går materialåtervinner vi. säger Martin.

I projektet lyckades de, trots den nästan femtio år gamla interiören, identifiera inventarier som kunde återbrukas. Bland annat genom att hitta nya ägare till ett trettiotal dörrar. Men Martin understryker vikten av att bli ännu bättre på att bevara det vi byggt.

- Faktum är att det inte sällan handlar om att kök som är mellan fem och tio år gamla som ska bytas ut. Våra hyresgäster vill gärna anpassa lokalen efter sitt företags inredningsdesign. I de fallen ser jag verkligen att vi ska kunna jobba mer med att ta tillvara på det som finns i lokalerna, säger han.

En viktig faktor för hållbara fastigheter är att välja rätt material och konstruktioner tidigt under projekteringen. Renoveringen av Tullverkets tidigare lokaler har ökat kunskapen om vilka metoder som bör användas i kommande byggnationer och lokalanpassningar.

- Vi har testat olika metoder för att ta reda på hur vi kan optimera nästa projekt. Allt är en lärandeprocess för framtiden, säger Martin.

Mer från Kunskap & inspiration

Nu öppnar NK Padel & Social by ASCARO

NK:s padelsatsning öppnar på taket till Hufvudstadens fastighet NK Parkaden. En unik padelanläggning på 3 000 kvadratmeter med enastående utsikt öv...

Hufvudstadens klimatmål får grönt ljus

I rapporten Årets ambitionsindex av Hagainitiativet uppmärksammas Hufvudstaden som ett av 38 börsbolag med tydliga klimatmål om att halvera sina...

Konstutställning i Bibliotekstan

Konstutställningen Work In Progress har tagit plats på Norrmalmstorg 1.