Unik lösning när Göteborgs elcykelbud tar plats i Nordstan

I ett led att bli en mer hållbar stad och underlätta för trafiken i city har Göteborg nu fått Sveriges första logistikcenter byggda för elcyklar.

Drivkraften har varit att göra den sista delen i logistikkedjan mer miljövänlig, att flytta leveransen av små paket i stadsmiljö från stora skåpfordon till mindre fordon som minskar både trafikträngsel och energiförbrukning.

– Våra kunders butiker och kontor påverkas av trafiklösningarna i stan, och kan vi göra en liten del för att göra den bättre och göra staden mer hållbar tycker vi att det är bra, säger Magnus Zingmark hållbarhetsansvarig på Nordstans samfällighetsförening, i en artikel i Ny teknik.

Nordstan i Göteborg är ett av norra Europas största köpcentrum. Hufvudstaden har som en av de största enskilda ägarna i Nordstans Samfällighetsförening en andel om cirka 40 %